Εκτινάσσεται το ποσοστό αύξησης της τουριστικής κίνησης, μειώνονται οι θέσεις εργασίας!

Αυτήν την αντιστρόφως ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν χτες από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» για το μήνα Αύγουστο του 2017, ενώ παράλληλα σημειώνεται συνεχής αύξηση της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μήνας Αύγουστος είναι ο πρώτος με αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων μετά από 6 μήνες με θετικό ισοζύγιο. Συγκεκριμένα, έγιναν 164.513 προσλήψεις και 178.915 απολύσεις, διαμορφώνοντας αρνητικό ισοζύγιο 14.402 θέσεων. Το αρνητικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε κυρίως σε τομείς του Επισιτισμού – Τουρισμού: Στις δραστηριότητες εστίασης (μείον 12.724 θέσεις) και στα καταλύματα (μείον 4.252 θέσεις).

Επίσης, το 40,09% των νέων προσλήψεων τον Αύγουστο αφορούσαν συμβάσεις με μερική απασχόληση, το 14,39% με εκ περιτροπής εργασία και μόνο το 45,52% ήταν συμβάσεις με πλήρη απασχόληση (εκ των οποίων πάλι, ένα σημαντικό μέρος, αν και με πλήρες ωράριο, είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου).

Η γενίκευση της «ευελιξίας» είναι χαρακτηριστικό όλου του πρώτου οκτάμηνου του 2017, με τις συμβάσεις «ευέλικτης» εργασίας να ανέρχονται στο 52,38%, έναντι 47,62% που αποτελούν οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Η εργασιακή ζούγκλα που επικρατεί στους χώρους δουλειάς, με 10ωρα-12ωρα, χωρίς ρεπό, με εντατικοποίηση που σπάει κόκαλα,  με εναλλαγές μικρών περιόδων (υπο)απασχόλησης με μεγάλα διαστήματα ανεργίας, είναι η μόνη πραγματικότητα που ζουν οι εργαζόμενοι. Αυτή η εικόνα είναι πίσω από τα “θαύματα του Τουρισμού”, της “δίκαιης ανάπτυξης”  και της “φυγής προς τα μπρος”.

Οι εργαζόμενοι ας σκεφτούν αυτή η “ανάπτυξη” τι σχέση έχει με τα δικά τους συμφέροντα, τι σχέση έχει με το δικαίωμά τους για μια αξιοπρεπή ζωή.