Απάντηση του Υπ.Παιδείας σε ερώτηση του ΚΚΕ για 1ο και 2ο ΓΕΛ Κω και το 1ο Γυμνάσιο Κω

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 466/17-10-2017, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Σταύρος Τάσσος και Μανώλης Συντυχάκης με θέμα: «Να ολοκληρωθούν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης και να παραδοθούν στους μαθητές το 1ο και 2ο ΓΕΛ Κω και το 1ο Γυμνάσιο Κω», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το από 5-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου, το οποίο μας διαβιβάστηκε με το αρ.πρωτ. Φ9.1/1823/6-3-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου, «αμέσως μετά τον επισυμβάντα σεισμό στο νησί της Κω, ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου μετέβη στο νησί, όπου επισκέφθηκε τις πληγείσες σχολικές μονάδες και συγκεκριμένα το 1ο και 2ο ΓΕΛ Κω και το 1 ο Γυμνάσιο Κω και εκτίμησε την ανάγκη άμεσης παρέμβασης προς αποκατάσταση των κτιρίων και της ομαλής εκπαιδευτικής διαδικασίας, κάτι το οποίο διαπίστωσε και η ΚτΥΠ (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε).Ως προσωρινή λύση στο ανακύψαν κτιριακό πρόβλημα δόθηκε η μεταφορά του σχολικού ωραρίου στην απογευματινή βάρδια, ωσότου αποπερατωθούν οι εργασίες επισκευής των κτιρίων και ωσότου καταστεί δυνατή η επαναφορά των κτιρίων στην κανονική τους λειτουργία (πρωινή βάρδια). Κατόπιν ενημέρωσης που είχε ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου από τον Δήμαρχο Κω, στο δημοτικό συμβούλιο όπου παρευρέθη, του γνωστοποιήθηκε ότι έχουν ανατεθεί σχετικές εργολαβίες, ενώ ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Δωδ/σου από την πλευρά του τόνισε την ανάγκη άμεσης παρέμβασης του Δήμου Κω, ώστε να δοθεί λύση προς αποκατάσταση της ομαλής και απρόσκοπτης εκπαιδευτικής διαδικασίας».

 Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι μετά την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, στο πλαίσιο εφαρμογής του εκάστοτε ισχύοντος σχεδίου πολιτικής προστασίας, πραγματοποιούνται μετασεισμικοί έλεγχοι (πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι) των εκπαιδευτικών δομών από μηχανικούς του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων (νυν «Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.») σε συνεννόηση με τους οικείους Δήμους. Από τους εν λόγω ελέγχους διαπιστώνεται η έκταση και η σοβαρότητα των βλαβών που έχουν υποστεί τα κτήρια και στη συνέχεια καθορίζονται μέτρα αντιμετώπισής τους. Εφόσον κριθεί ότι κάποιο κτήριο είναι προσωρινά ακατάλληλο και χρήζει επισκευών δρομολογείται ο προγραμματισμός για την αποκατάστασή του. Επισημαίνεται ότι προαπαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για την εκπόνηση μελετών, με τις οποίες θα καθοριστεί ο ενδεικνυόμενος, κατά περίπτωση, τρόπος επέμβασης και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου. Έως την αποκατάσταση του κτηρίου χρειάζεται να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της προσωρινής στέγασης των σχολικών μονάδων. Η εξεύρεση και η επιλογή της βέλτιστης δυνατής λύσης του εν λόγω ζητήματος εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων.

Σε ό,τι αφορά τo 1 o και το 2ο ΓΕΛ Κω και το 1ο Γυμνάσιο Κω η Αυτοτελής Δ/νση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν έχει λάβει γνώση για τα πορίσματα των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων που έγιναν στα κτήρια που στεγάζονταν οι σχολικές μονάδες.

Aρμόδια να απαντήσουν για τα ζητήματα που τίθενται στην Ερώτηση είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών- στο οποίο διαβιβάζεται το παρόν και η Ερώτηση ηλεκτρονικά μέσω της Βουλής- υπό την εποπτεία των οποίων βρίσκονται οι ΟΤΑ και η Κτ.Υπ. Α. Ε. αντίστοιχα.

                                                                                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ