Τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη δουλεύουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

εργαζόμενοι στο τουρισμό
εργαζόμενοι στο τουρισμό
εργαζόμενοι στο τουρισμό

Την πρώτη θέση στις περισσότερες ώρες δουλειάς το χρόνο καταλαμβάνουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα σε σχέση με τους εργαζόμενους των χωρών της Ευρώπης, σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που έγινε στις πιο αναπτυγμένες 35 χώρες μέλη του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν 2.035 ώρες το χρόνο. Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ καταρρίπτουν τον μύθο πως στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι δεν δουλεύουν που αξιοποιήθηκε σαν πρόσχημα για να “ντυθούν” επικοινωνιακά αντεργατικές αλλαγές.

Στη Γερμανία δουλεύουν 1.363 ώρες το χρόνο και είναι κατά 27% πιο παραγωγικοί από τους εργαζόμενους στη Βρετανία που δουλεύουν 1.680 ώρες το χρόνο. Στις ΗΠΑ οι εργαζόμενοι δουλεύουν 1.783 ώρες τον χρόνο και βρίσκονται στο μέσο της κατάταξης, ενώ σε Ολλανδία, Γαλλία και Δανία οι εργαζόμενοι δουλεύουν λιγότερες από 1.500 ώρες τον χρόνο κατά μέσο όρο.

Ο ΟΟΣΑ στο μέσο όρο του ετήσιου χρόνου εργασίας υπολογίζει όλες τις μορφές εργασίας, την πλήρη και την μερική απασχόληση.

πηγή:902.gr