Σύσκεψη-συζήτηση της ΤΕ Ν.Δωδ/σου του ΚΚΕ για την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης με τον “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1”

ΚΚΕ

ΚΚΕΣύσκεψη – συζήτηση πραγματοποιεί η Τομεακή Επιτροπή Νότιας Δωδεκανήσου του ΚΚΕ στο ξενοδοχείο ΠΛΑΖΑ την Τετάρτη 1 Αυγούστου για τη Τοπική Διοίκηση.

Συγκεκριμένα στη πρόσκληση σημειώνονται:

Τα 8 χρόνια «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» σε ∆ήµους και Περιφέρειες, έδεσαν πιο σφιχτά το νήµα της αντιλαϊκής κεντρικής πολιτικής µε το κάθε λαϊκό σπίτι.

Υλοποιήθηκε η πολιτική επιβολής φόρων, ανταποδοτικών τελών, η εµπορευµατοποίηση κοινωνικών τοµέων, η ιδιωτικοποίηση δηµοτικής και δηµόσιας περιουσίας, η διασύνδεση των τοπικών οργάνων µε επιχειρηµατικούς οµίλους και τις επιδιώξεις τους.

Όλα αυτά διευρύνονται µε τον νόµο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1».

Η Τ.Ε. Νότιας ∆ωδεκανήσου του ΚΚΕ σας καλεί σε σύσκεψη-συζήτηση µε θέµα: «“Κλεισθένης”: Κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης µέσω δήµων και περιφερειών. Η δράση και οι προτάσεις της “Λαϊκής Συσπείρωσης” που στηρίζεται από το ΚΚΕ σε ∆ήµο και Περιφέρεια.»

Την Τετάρτη 1 Αυγούστου στις 7:30 µ.µ. στο ξενοδοχείο PLAZA