Διαχείριση της κρίσιμης κατάστασης με την έλλειψη νερού, αντί για λύσεις προτείνει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ

ΔΕΥΑΡ

ΔΕΥΑΡΣε μία προσπάθεια διαχείρισης της κρίσιμης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την έλλειψη νερού, αλλά και την ακατηλληλότητά του σε αρκετές περιοχές της Ρόδου, η πολιτική ηγεσία της ΔΕΥΑΡ, πραγματοποιεί συναντήσεις και προτείνει λύσεις που δεν ξεφεύγουν ούτε εκατοστό από την καταστροφική πολιτική που ακολουθείται εδώ και χρόνια στο ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Συγκεκριμένα για τη Νότια Ρόδο ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ,  προτείνει μέτρα που κινούνται στη κατεύθυνση της διαχείρισης της διαθέσιμης ποσότητας νερού στον υδροφόρο ορίζοντα του νησιού, την ίδια στιγμή που οι ανάγκες έχουν εκτιναχθεί από την αυξανόμενη κάθε χρόνο ζήτηση  από νέες και παλιές ξενοδοχειακές μονάδες.

Αντιπαραθέτει τεχνητά την προτεραιότητα της χρήσης του νερού για ύδρευση με τη χρήση του νερού για άρδευση εξίσου απαραίτητη για την αγροτική παραγωγή, δηλαδή σε κλάδο εξίσου απαραίτητος για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Η υπεράντληση και η υφαλμύρωση των γεωτρήσεων είναι γεγονός χρόνια τώρα και επιδεινώνεται το φαινόμενο λόγω και της ανυπαρξίας έργων εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα ή τεχνικών έργων εξοικονόμησης νερού. Η πολιτική που ακολουθεί η ΔΕΥΑΡ είναι στην ουσία  η απόλυτη εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας  – πλαίσιο, του 2000για τα νερά με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία ήδη από το 2003 και θέτει σε προτεραιότητα την εξοικονόμηση της ζήτησης νερού σε αντιπαράθεση με τη μεγιστοποίηση της προσφοράς σε κάθε υδατικό διαμέρισμα.

Συγκεκριμένα στο δελτίο τύπου του προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ αναφέρονται:

“Πραγματοποιήθηκε σήμερα η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ, που είχε προγραμματιστεί, με την συμμετοχή αντιπροσωπείας των κατοίκων και των επαγγελματιών της Νότιας Ρόδου.
Η συνεδρίαση διεξήχθη σε ένα καλό κλίμα από αμφότερες τις πλευρές καταδεικνύοντας κατανόηση του υπαρκτού προβλήματος της έλλειψης νερού στην περιοχή της Νότιας Ρόδου, εξ αιτίας της υφαλμύρωσης των γεωτρήσεων και της υπέρ άντλησης για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής.


Ενημερώθηκαν οι φιλοξενούμενοι της ΔΕΥΑΡ, από τον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή για τις μέχρι σήμερα προσπάθειες της επιχείρησης για την επίλυση των προβλημάτων της Νότιας Ρόδου, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν έργα αξίας 952.900€ και συνεχίζονται και νέα έργα από ίδιους πόρους, αλλά το πρόβλημα υφίσταται εξ αιτίας της έλλειψης διαθέσιμου νερού στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.
Αναγνωρίστηκαν από τους εκπροσώπους των κατοίκων και των επαγγελματιών οι άοκνες προσπάθειες που έγιναν, γίνονται και προγραμματίζονται να γίνουν στο άμεσο μέλλον από την ΔΕΥΑΡ.
Αναγνωρίστηκε και συμφωνήθηκαν αβίαστα τα παρακάτω:
1. Αναγνωρίστηκε ότι το πρόβλημα που αναφέρεται στην εξώδικο διαμαρτυρία είχε ήδη αποκατασταθεί πριν την αποστολή της εξωδίκου προς την ΔΕΥΑΡ.
2. Να ολοκληρωθούν τα επιπρόσθετα έργα ανόρυξης γεωτρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και να συνεχιστούν οι προσπάθειες.
3. Να περιοριστεί η αρδευτική χρήση του νερού στην περιοχή της Νότιας Ρόδου

4. Να γίνει καλλίτερη διαχείριση του νερού ώστε το λίγα σπίτια και επιχειρήσεις στην Παραλιακή Ζώνη να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

5. Όλα τα παραπάνω είναι υπό την αίρεση των αποτελεσμάτων που θα έχουν οι νέες γεωτρήσεις που κατασκευάζονται σε παροχή πόσιμου νερού.
Τέλος
Έγινε από όλους κατανοητό και έγινε αποδεκτό, ότι η επίλυση του προβλήματος ύδρευσης της Νότιας Ρόδου θα λυθεί οριστικά, μόνο με την ολοκλήρωση των έργων της Β΄ Φάσης του έργου «Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά”

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξανδρος Μανωλάκης