Δελτίο τύπου σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου  της  Κυκλοφορίας στην Μεσαιωνική Πόλη

Μεσαιωνική Πόλη

Μεσαιωνική ΠόληΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

              “Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων του Δήμου Ρόδου, γνωστοποιεί  ότι κατά την τρέχουσα περίοδο εκτελεί εργασίες αντικατάστασης των βρόγχων του συστήματος ελέγχου των Πυλών Εσόδου-Εξόδου στην ΜΠ και παρακαλεί για την επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής  από τους κατοίκους  και τους καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται εντός αυτής κατά την είσοδο και την έξοδό τους.

            Επ’ ευκαιρία,  υπενθυμίζει στις παντός  είδους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Μεσαιωνικής Πόλη (ΜΠ), την αριθ. 392/05-07-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 2835/ 31-08-2011 απόφαση της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου,  ενεκρίθη ο ‘’Κανονισμός Ελέγχου  της  Κυκλοφορίας στην Μεσαιωνική Πόλη’’.

 Σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις,  η τροφοδοσία  των καταστημάτων κατά τις ώρες  που προβλέπεται, ήτοι  06:00  έως  09:00,  μπορεί να πραγματοποιείται  με οχήματα  μεικτού βάρους έως τρεισήμισι τόνους  (3,5) Τ., με είσοδο  από τις πύλες της Πλατείας Σύμης και της Ακαντιάς  (απ’ όπου δεν υπάρχουν μεσαιωνικές γέφυρες).

Η είσοδος και κυκλοφορία καθημερινά οχημάτων τροφοδοσίας άνω των  3,5 Τ, αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς λόγους καταστροφής των επιστρώτων με σχιστόπλακες (πλάκες Λάρδου) οδών, καθώς επίσης και  των βοτσαλότρωτων οδών και πλατειών.

Παρακαλούνται τόσον οι επιχειρήσεις που τροφοδοτούν τα καταστήματα της   Μεσαιωνικής Πόλης να χρησιμοποιούν οχήματα μεικτού βάρους έως 3,5 Τ, αλλά και  οι καταστηματάρχες  της  ΜΠ  να ζητούν από τις επιχειρήσεις που τους τροφοδοτούν, να χρησιμοποιούν οχήματα επιτρεπομένου βάρους, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας διαφύλαξης και προστασίας των υποδομών της σπουδαίας Μεσαιωνικής Πόλης μας.- .”