Ομόφωνη απόφαση του ΚΣ του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Αιγαίου για μόνιμες προσλήψεις στη καθαριότητα και φύλαξη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΚΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχετικά με το καθεστώς των εργολαβιών 
στο χώρο της καθαριότητας και φύλαξης

Με αφορμή τη διευκρινιστική επιστολή του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης [1] περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρο 63 του. Ν. 4430/2016 [2] σύμφωνα με την οποία μέχρι τα τέλη του 2018 υπάρχει η δυνατότητα σύναψης ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (μέχρι και 24 μήνες) από όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα και τα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., για τις υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, σίτισης, επαναδιατυπώνουμε την πάγια θέση του Συλλόγου μας (όπως αυτή έχει καταγραφεί στην ανακοίνωση του Συλλόγου μας στις 22 Μαΐου 2017 [3]

για κατάργηση του καθεστώτος των εργολαβιών στους τομείς καθαριότητας και φύλαξης. 

Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζόμενων, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, για μόνιμη και σταθερή εργασία. Είμαστε στο πλευρό όλων όσων δούλευαν στο χώρο της καθαριότητας και της φύλαξης και δεν προσλήφθηκαν ή απολύθηκαν από τον εργολάβο. Μέχρι την οριστική λύση του προβλήματος ζητάμε από τη Διοίκηση να αναζητήσει λύσεις ώστε να βγουν άμεσα από το καθεστώς της ανεργίας.