Η διοίκηση της Περιφέρειας αδιαφορεί επιδεικτικά για τους υπαλλήλους της, ανακοίνωση του Συλλόγου υπαλλήλων Π.Ε. Κυκλάδων

περιφέρεια

Την επιδεικτική αδιαφορία της Περιφερειακής Αρχής για τα οξυμένα προβλήματα των υπαλλήλων της Περιφέρειας καταγγέλλει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, αποκαλύπτοντας την ασυνέπεια της διοίκησης τόσο στην ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα θέματα αυτά, όσο και σε νόμιμα κατοχυρωμένα δικαιώματα των υπαλλήλων που καταστρατηγούνται από πλευράς Περιφέρειας.

Στην ανακοίνωσή τους, την οποία κοινοποιούν στον Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο 2) Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτη 3) Πρόεδρο Π.Σ. Ν. Αιγαίου κ. Κ. Μπιζά 4) Νότιο Αιγαίο Αρχιπέλαγος Δημιουργίας 5) Νησιωτική Ανατροπή 6) Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου 7) Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 8) Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τονίζονται τα παρακάτω:

“Το τελευταίο μήνα πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη αιφνίδια και αναίτια, η μετακίνηση τριών συναδέλφων σε άλλη Διεύθυνση από αυτή που υπηρετούσαν, η οποία βασίστηκε αποκλειστικά σε φημολογία χωρίς καμία τεκμηρίωση, και η οποία δημιουργεί σωρεία προβλημάτων και προβληματισμών καθώς:

  1. Αποδυνάμωσε τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες μας, χωρίς καν να ερωτηθούν οι Διευθυντές για τη σκοπιμότητά των μετακινήσεων αυτών, ή να προηγηθεί ένας διάλογος για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθώς λόγω της νησιωτικότητας παρατηρούνται σοβαρές αδυναμίες για ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες των νησιών μας. Αυτή η αιφνίδια και αναίτια μετακίνηση στη σημερινή πραγματικότητα, και η οποία βασίστηκε αποκλειστικά σε ΦΗΜΕΣ, δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας, φόβου τήρησης της νομιμότητας και του ελέγχου ανάμεσα στους συνάδελφους μήπως και δυσαρεστηθούν οι «υμέτεροι» των αιρετών και μετακινηθούν από την θέση που υπηρετούν, όπως και έγινε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτό βέβαια μας κάνει τελικά να αναρωτηθούμε για το ποιος τελικά εξυπηρετεί και εκτρέφει τα ιδιωτικά συμφέροντα;
  2. Για άλλη μια φορά η διοίκηση θα επιχειρήσει να καλυφθεί πίσω από το φιλότιμο των συναδέλφων, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να βάλουν πλάτη ή θα χρησιμοποιήσει την συνηθισμένη δικαιολογία των «τεμπέληδων» και «αδιάφορων» υπαλλήλων προκειμένου να καλύψει τις επιπλέον δυσκολίες που η ίδια δημιούργησε! Εκτός από τα παραπάνω να τονίσουμε επίσης:
  3. Τη μη συμμόρφωση της Περιφερειακής Αρχής να εφαρμόσει την τελεσίδικη δικαστική απόφαση με την οποία δικαιώθηκε συνάδελφος του Τμήματος Κτηνιατρικής Νάξου, στην οποία χωρίς καν να κληθεί σε απολογία ως όφειλε να κάνει ο οιοσδήποτε πειθαρχικός Προϊστάμενος βάσει του Νόμου του Πειθαρχικού δικαίου, είχε επιβληθεί πειθαρχική ποινή της παύσης από προϊσταμένη, ενώ εκ των υστέρων κλήθηκε για πειθαρχικά αδικήματα της παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας και της ανάρμοστης συμπεριφοράς υπαλλήλου εντός υπηρεσίας!!!
  4. Την αυταρχική συμπεριφορά Επάρχου η οποία απαξιώνει ακόμη και να απαντά σε αιτήματα χορήγησης αδειών σε συναδέλφους, δημιουργώντας με αυτή τη στάση του προβλήματα και ένταση στην λειτουργία των υπηρεσιών.
  5. Την ουσιαστική τοποθέτηση σε «διαθεσιμότητα» συναδέλφων της Διεύθυνσης Υγείας, με την ανάθεση σε αυτούς καθηκόντων άσχετων με την ειδικότητά τους.
  6. Την χρονοβόρα διαδικασία απόδοσης προς τους συναδέλφους των αποζημιώσεων των εκτός έδρας μετακινήσεων, με αποτέλεσμα την υπερβολική καθυστέρηση, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να χρεώνουν τις πιστωτικές κάρτες τους προκειμένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες για εκτός έδρας μετακίνηση που παρουσιάζονταν.
  7. Την επιδεικτική αποφυγή στα συνεχή αιτήματα του συλλόγου μας να συζητηθούν στο περιφερειακό συμβούλιο τα θέματα της χορήγησης μέσων ατομικής προστασίας που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. 53361/2006 Κ.Υ.Α. (Β’ 1503) και της παροχής επιδόματος για την σίτιση και τη διαμονή σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές, τα οποία μετά από μεγάλη κινητοποίηση και παρέμβαση του Συλλόγου μας χορηγήθηκαν και στους υπαλλήλους των Περιφερειών, σύμφωνα με τα άρθρα 32, 97 και 98 του Ν. 4483/2017 (107 Α’) ως μορφή κινήτρων για την παραμονή τους στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες της πολυνησιωτικής περιοχής του Νοτίου Αιγαίου. Να υπενθυμίσουμε δε στο σημείο αυτό, το ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου της 14-10-2016, το οποίο εγκρίθηκε μετά από σχετική πρόταση του Συλλόγου μας και το οποίο ζητούσε την εφαρμογή των παραπάνω κινήτρων και στους εργαζόμενους των Περιφερειών.(σχετ. 1)
  8. Την προτεραιότητα η οποία δίνεται και εγκρίνονται δαπάνες αμφιβόλου σημασίας έναντι οποιουδήποτε μέσου προστασίας ή παροχής κινήτρου, προκαλώντας το φιλότιμο των συναδέλφων την στιγμή που οι περισσότεροι από εμάς είμαστε επιφορτισμένοι με παράλληλα καθήκοντα, βάζοντας σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των πολιτών και ΟΧΙ την κατάργηση της παράνομης διατήρησης τους. (βλ. σχετ. 2)

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η διοίκηση αδιαφορεί επιδεικτικά για τους υπαλλήλους της, προβαίνει σε πράξεις που αποδυναμώνουν τις υπηρεσίες, επιδεινώνουν τα προβλήματα, χωρίς καμία διάθεση να ακούσουν, πόσο μάλλον να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου με εμάς.

Συνάδελφοι, στη σημερινή συγκυρία είναι απολύτως απαραίτητη η συσπείρωση όλων μας γύρω από το Σύλλογό μας, μπροστά στις αναπόφευκτες και επερχόμενες κινητοποιήσεις, προκειμένου να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα: ένα περιβάλλον εργασίας που να εμπνέει σιγουριά και όχι φόβο, ένα περιβάλλον που θα ενισχύει την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες έναντι των επιπόλαιων παρεμβάσεων αποψίλωσης των υπηρεσιών, τη χορήγηση των απαραίτητων υλικών και μέσων που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία ώστε να μπορούμε να φέρουμε εις πέρας το έργο που μας ανατίθεται και τέλος την αναγνώριση των συνεχών προσπαθειών μας και την άοκνη προσφορά μας προς τους πολίτες των νησιών μας.

Συν.: 1.Το από 14-10-2016 Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου – Απόφαση 212/2016. ΑΔΑ ΩΥ5Ο7ΛΞ-ΑΔ2.

Το με αριθ. Πρωτ. 61/30-5-2017 έγγραφο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. για τα Παράλληλα καθήκοντα.

Για το Δ.Σ.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Οδυσσέας Ευθυμίου      Θανάσης Δρόσος