Τι αναφέρει τελικά η ΚΥΑ για το κοινωνικό μέρισμα

κοινωνικο μέρισμα φτώχειας
κοινωνικο μέρισμα φτώχειαςΥπογράφτηκε προχθές η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους όρους και τις προϋποθέσεις του «κοινωνικού μερίσματος», με τη διευκρίνιση ότι στο συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού περιλαμβάνεται και το τεκμαρτό, καθώς και ότι όσοι δηλώνουν φιλοξενούμενοι δεν έχουν δικαίωμα ξεχωριστής υποβολής αίτησης αλλά προσμετρούνται στην «ωφελούμενη μονάδα». Οι δικαιούχοι του μερίσματος πρέπει σωρευτικά να πληρούν τρία κριτήρια: Εισοδηματικά, περιουσιακά και διαμονής. Η «ωφελούμενη μονάδα» δεν πρέπει να υπερβαίνει το εισοδηματικό όριο των 9.000 ευρώ, προσαυξημένο με συντελεστή 50% για κάθε ενήλικο μέλος και 25% για κάθε ανήλικο. Διαμορφώνονται τρεις ομάδες δικαιούχων.

Στην 1η, όταν το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, στη 2η με εισόδημα μέχρι 7.000 ευρώ και η 3η με εισόδημα 9.000 ευρώ. Ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, τον αριθμό των μελών της οικογένειας ή των ανθρώπων που ζούνε κάτω από κοινή στέγη (σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση το 2016) καθορίζεται και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης.

Ετσι, όταν πρόκειται για μονοπρόσωπο δικαιούχο, η ενίσχυση είναι 450 ευρώ για εισόδημα μέχρι 5.000 ευρώ, 350 ευρώ για εισόδημα 5.000 έως 7.000 ευρώ και 250 ευρώ για εισόδημα 7.000 έως 9.000 ευρώ. Με δύο ενήλικα μέλη, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 675 ευρώ για εισόδημα μέχρι 7.500 ευρώ, 525 ευρώ για εισόδημα 7.500 έως 10.500 ευρώ και 375 ευρώ για εισόδημα από 10.500 έως 13.500 ευρώ. Για οικογένεια με δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος, η ενίσχυση είναι 787,5 ευρώ για εισόδημα μέχρι το ποσό των 8.750 ευρώ, 612,5 ευρώ για εισόδημα από 8.750 έως 12.250 ευρώ και 437,5 ευρώ για εισόδημα από 12.250 έως 15.750 ευρώ κ.λπ.

Στην «ωφελούμενη μονάδα» εντάσσονται υποχρεωτικά και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν. Τα άτομα που έχουν δηλώσει ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016, δεν έχουν ίδιο δικαίωμα στην καταβολή «κοινωνικού μερίσματος» και προσμετρώνται υποχρεωτικά στη φιλοξενούσα μονάδα. Περιλαμβάνονται, επίσης, όσοι διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων.

Οσον αφορά το συνολικό εισόδημα «ωφελούμενης μονάδας», σε αυτό περιλαμβάνονται: «Το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης – προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για Κοινωνική Ασφάλιση – όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016. Στο συνολικό εισόδημα της ωφελούμενης μονάδας συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των επιδομάτων και των κάθε μορφής χρηματικών μεταβιβάσεων, καθώς και το σύνολο των εισοδημάτων που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, «ειδικά για όσους έχουν συμπληρώσει στις 31.10.2017 τουλάχιστον έξι (6) μήνες συνεχόμενης ανεργίας εντός του τρέχοντος έτους (2017), δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2016 από μισθωτή εργασία έως το ύψος των 9.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα ανεργίας πέραν των έξι (6) μηνών εντός του έτους 2017».

Ειδικά για τα περιουσιακά στοιχεία των ωφελούμενων, η φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ (μονοπρόσωπη), ποσό που προσαυξάνεται κατά 15.000 για κάθε επιπλέον μέλος και μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ. Αντίστοιχα, το όριο των καταθέσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο με την ίδια κλίμακα για κάθε πρόσθετο μέλος. Επιπλέον, ο δικαιούχος «κοινωνικού μερίσματος» πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στη χώρα τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, να είναι ασφαλισμένος περισσότερο από ένα μήνα σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο (μέχρι 31/10/2017) και να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση το 2016 εφόσον είχε υποχρέωση.

ο πίνακας της ΚΥΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Παραδείγματα υπολογισμού εισοδηματικών ορίων και εισοδηματικής ενίσχυσης ανά σύνθεση ωφελούμενης μονάδας

Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας Εισοδηματικά όρια* Εισοδηματική ενίσχυση
Μονοπρόσωπο [0,5000]

5000

7000,9000

450

350

250

Δύο ενήλικα  μέλη (0,7500]

(7500,10500]

(10500,13500]

675

525

375

Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος (0,8750]

8750,12250]

(12250,15750]

787.5

612,5

437,5

Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη (0,10000]

(10000,14000]

(14000,18000]

900

700

500

Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη (0,11250]

(11250,15750]

(15750,20250]

1012,5

787,5

562,5

Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη (0,12500]

(12500,17500]

(17500,22500]

1125

875

625

Πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και έξι ή περισσότερα ανήλικα μέλη (0,15000]

(15000,21000]

(21000,27000]

1350

1050

750

 

*Το ανώτερο ποσό κάθε κατηγορίας εισοδηματικών ορίων συμπεριλαμβάνεται σε αυτή για τον προσδιορισμό του ύψους της εισοδηματικής ενίσχυσης. Για παράδειγμα, μονοπρόσωπη ωφελούμενη μονάδα με εισόδημα μέχρι και 5000 ευρώ, εμπίπτει στην πρώτη κατηγορία δικαιούχων και λαμβάνει ως εισοδηματική ενίσχυση το ποσό των 450 ευρώ.

Άνοιξε ο διαδικτυακός τόπος www.koinonikomerisma.gr την Κυριακή 26 Νοέμβρη 2017 και θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι τα μεσάνυχτα (00.00) της Τρίτης 12 Δεκέμβρη 2017.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.