Ρόδος: Κλειστά τα καταστήματα στις 5 του Νοέμβρη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου ενημερώνει ότι τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην έναρξη περιόδου ενδιάμεσων εκπτώσεων δεν αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου.
Οι ενδιάμεσες εκπτωτικοί περίοδοι για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου έχουν ορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4446/2016, άρθρο 114 παρ. 1, και την απόφαση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 1166 τεύχος Β/4-4-2017).
Με την απόφαση αυτή, οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, πραγματοποιούνται :
Από 1 Μαρτίου έως 15 Μαρτίου εκάστου έτους (σε αντικατάσταση της εκπτωτικής περιόδου του Μαΐου – mid season sales) και από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους (σε αντικατάσταση της εκπτωτικής περιόδου Νοεμβρίου – mid season sales).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το χρονικό διάστημα 1 με 15 Νοεμβρίου 2017, δεν είναι εκπτωτική περίοδος και τα καταστήματα στις 5 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή θα είναι κλειστά.

Ρόδος, 25 Νοεμβρίου 2017
Εκ του Εμπορικού Συλλόγου