Το 40% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη κάτω από 600 ευρώ μεικτά

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Στη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων της χώρας μας επιβεβαιώνουν και τα τελευταία στοιχεία για το ύψος των συντάξεων που αναρτήθηκαν στο σύστημα «Ήλιος», για τους μήνες Ιούνη και Ιούλη 2018.

Σύμφωνα με αυτά, τον Ιούλη του 2018, 985.843 συνταξιούχοι, το 38,37% του συνόλου, είχαν μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις κάτω από 600 ευρώ μεικτά.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων, 127.557 συνταξιούχοι (ή δικαιούχοι σύνταξης), λαμβάνουν εισόδημα από συντάξεις μέχρι 300 ευρώ μεικτά, 243.010 συνταξιούχοι έχουν εισόδημα από 301 έως 400 ευρώ, 315.148 συνταξιούχοι από 401 έως 500 ευρώ και 300.128 συνταξιούχοι λαμβάνουν εισόδημα από 501 έως 600 ευρώ μεικτά.

Σημειώνεται ότι από τα ποσά αυτά θα πρέπει να αφαιρεθεί η εισφορά 6% για την Υγεία καθώς και ο τυχόν φόρος που αναλογεί. Έτσι σχεδόν 4 στους 10 συνταξιούχους αναγκάζονται να επιβιώσουν με εισοδήματα που δύσκολα μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους.

Επιπλέον 277.537 συνταξιούχοι έχουν εισόδημα από συντάξεις μεταξύ 601-700 ευρώ, ενώ ακόμα 174.921συνταξιούχοι λαμβάνουν από 701 έως 800 ευρώ μεικτά.

Έτσι από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει πως 1.388.301 συνταξιούχοι, δηλαδή το 54% του συνόλου τους, έχουν εισόδημα από συντάξεις κάτω από 800 ευρώ μεικτά.

Σύμφωνα με τον «Ήλιο» το μέσο εισόδημα (προ φόρων) από συντάξεις των 2.569.287 συνταξιούχων τον περασμένο Ιούλη ήταν 825,80 ευρώ.

Η μέση κύρια σύνταξη τον ίδιο μήνα ήταν 723,33 ευρώ μεικτά.

Η μέση επικουρική για τους 1,229 εκατ. συνταξιούχους που έχουν και επικουρική ήταν 172,11 ευρώ, ενώ το μέσο μέρισμα για τους 405.921 μερισματούχους του Δημοσίου ήταν 97,88 ευρώ.

Η μηνιαία δαπάνη για το σύνολο των συνταξιούχων τον περασμένο Ιούλη ήταν 2,304 δισ. ευρώ. Απ’ αυτό το ποσό όμως παρακρατούνται οι εισφορές για τον ΕΟΠΥΥ (6% από κύριες και επικουρικές) καθώς και οι κρατήσεις υπέρ ΑΚΑΓΕ. Έτσι το ποσό που κατευθύνθηκε για συντάξεις ανήλθε στα 2,121 δισ. ευρώ (προ φόρου).

πηγή:902.gr