Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την κοροϊδία με τον κατώτατο μισθό

Κατώτατου μισθού

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τη συνεχιζόμενη κυβερνητική κοροϊδία σχετικά με τον κατώτερο μισθό. Η κυβέρνηση ενεργοποιεί με τροπολογία που κατέθεσε το νόμο Βρούτση που κατάργησε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αλλά βάζει μια σειρά όρους και προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές στην ουσία θέτουν σαν προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Πίσω από την κυβερνητική κοροϊδία για την αύξηση του κατώτατου μισθού, κρύβεται η ενεργοποίηση του πιο αντεργατικού νόμου της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ (νόμος Βρούτση), με τον οποίο  καταργούνται μόνιμα οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για το ύψος του κατώτατου μισθού, που θα καθορίζεται πλέον με υπουργική απόφαση και με βάση τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου.

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται ότι, ακόμη κι αν δοθούν ορισμένα ψίχουλα – πρόκληση στους εργαζόμενους, για προεκλογική χρήση, η αντεργατική νομοθεσία “θα ζει και θα βασιλεύει”.

Το γεγονός, μάλιστα, ότι ο ίδιος ο πρώην υπουργός Εργασίας της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, Γ. Βρούτσης δηλώνει δικαιωμένος για αυτή την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύει για μια ακόμα φορά τη σύμπλευση του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη συνέχιση της πολιτικής σε βάρος του λαού.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να απορρίψουν την κυβερνητική απάτη και να δυναμώσουν την πάλη τους για κατάργηση του “νόμου Βρούτση-Αχτσιόγλου”, όλων των μνημονιακών νόμων και την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, ως βάση για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, όπως προτείνει η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ. “

Θυμίζουμε ότι το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία με την οποία ζητά την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, για την υπογραφή της ΕΓΣΕΕ. Αναλυτικά η τροπολογία:

” ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας “Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας”

Άρθρο

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων ορίζονται στο ύψος των κατωτάτων ορίων των μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν την 1-1-2012 και συγκεκριμένα, το κατώτατο όριο του μηνιαίου μισθού του νεοπροσλαμβανόμενου άγαμου υπαλλήλου ανέρχεται στο ποσό των 751,39 ευρώ και το κατώτατο όριο του ημερομισθίου του νεοπροσλαμβανόμενου άγαμου εργατοτεχνίτη ανέρχεται στο ποσό των 33,57 ευρώ μεικτά, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. Στα ως άνω κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων προστίθεται κατά περίπτωση το επίδομα γάμου, ανερχόμενο σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου.

Η παρούσα διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την υπογραφή Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από τις αρμόδιες οργανώσεις, σύμφωνα με το άρθρ. 3 παρ. 3 Ν. 1876/1990.

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990 όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΙΑ 11 εδ. 2α του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012) αντικαθίσταται ως εξής:

“Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας”.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:

α) Η Υποπαράγραφος ΙΑ.11. “ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟ), ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012)”.

β) Το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 167/23-07-2013)”, όπως ισχύει.

γ) Το άρθρο 1 και 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 6 της 28.2.2012 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012) (ΦΕΚ Α’ 38/28-02-2012).

δ) Κάθε άλλη αντίθετη, στις προηγούμενες παραγράφους, διάταξη τυπικού ή ουσιαστικού νόμου ή συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης”

Ένα σχόλιο σχετικά με το “Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την κοροϊδία με τον κατώτατο μισθό”

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.