Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την 25η Μαρτίου

ΚΚΕ“Στην Επανάσταση του 1821 συγκρούστηκε το παλιό, που ήταν η φεουδαρχική Οθωµανική Αυτοκρατορία, µε το νέο, που ήταν η ανερχόµενη τότε αστική τάξη, η οποία οπλίστηκε µε ιδεολογικό και πολιτικό πρόγραµµα, απέκτησε επαναστατική οργάνωση (Φιλική Εταιρεία). Σήµερα αυτή η τάξη είναι πλέον ιστορικά παρωχηµένη.

197 χρόνια µετά, η εξουσία της αστικής τάξης, γενικά ο καπιταλισµός, είναι το παλιό. Το σύστηµά της είναι πια ιστορικά ξεπερασµένο. Το νέο, η νέα επαναστατική τάξη, είναι η εργατική τάξη, η οποία πλέον διαθέτει και επαναστατικό πρόγραµµα και επαναστατική οργάνωση. Φτάνει να συνειδητοποιήσει τη δύναµή της και να πραγµατοποιήσει τη δική της “έφοδο στον ουρανό”, κατακτώντας την πραγµατική της απελευθέρωση, την απελευθέρωση από την εκµετάλλευση.

Σήµερα, ο λαός έχει συµφέρον να προσπεράσει τα καλέσµατα περί δήθεν “εθνικής ενότητας”, που απευθύνουν όλα τα αστικά κόµµατα κάθε απόχρωσης. Άλλωστε, “εθνική ενότητα” δεν υπήρχε ούτε το 1821. Όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο, παραποιούν την ιστορική πραγµατικότητα, την ίδια την ιστορία. Άλλη είναι η πατρίδα των εκµεταλλευτών και άλλη των καταπιεσµένων. Άλλη είναι η πατρίδα του κεφαλαίου και άλλη η πατρίδα της εργατικής τάξης, του λαού.

Αυτό το ιστορικό δίδαγµα αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο:

  • Που ο λαός καλείται να κάνει µεγάλες θυσίες στο όνοµα της ανάκαµψης της καπιταλιστικής οικονοµίας και της γεωστρατηγικής αναβάθµισης της χώρας, στην πραγµατικότητα για τα κέρδη του κεφαλαίου.
  • Που η χώρα µας, µε ευθύνη της κυβέρνησης και των άλλων κοµµάτων, συµµετέχει ενεργά στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, µε επίκεντρο το µοίρασµα της λείας των ενεργειακών πηγών και δρόµων.
  • Που οι Ένοπλες ∆υνάµεις είναι ενταγµένες στους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασµούς.
  • Που µεγαλώνει ο κίνδυνος πολεµικής εµπλοκής της Ελλάδας. Σ’ ένα τέτοιο ενδεχόµενο η εργατική τάξη και ο λαός χρειάζεται να οργανώσουν τον αγώνα τους, για να υπερασπίσουν τα σύνορα, τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας, αλλά και για να βγει ο λαός νικητής, απέναντι στην καπιταλιστική εξουσία της εκµετάλλευσης και των πολέµων.

Η ενότητα που συµφέρει το λαό είναι η συµµαχία της εργατικής τάξης µε τους αυτοαπασχολούµενους της αγροτιάς και της πόλης, που θα διεκδικήσει την εγκαθίδρυση της εργατικής εξουσίας, θα βγάλει την Ελλάδα από τοΝΑΤΟ και την ΕΕ, θα διαγράψει µονοµερώς το χρέος και θα κοινωνικοποιήσει τα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, µε κεντρικό επιστηµονικό σχεδιασµό και εργατικό έλεγχο, ώστε να ακολουθήσει ο λαός φιλειρηνική πορεία και δρόµο προόδου.”