Η Αγωνιστική Συνεργασία για την ετήσια τακτική συνέλευση του σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδ/σου

ξεναγοί στο Παλάτι Μ Μαγίστρου

ξεναγοί στο Παλάτι Μ ΜαγίστρουΗ Αγωνιστική Συνεργασία στο σωματείο Διπλ.Ξεναγών Δωδεκανήσου, σε δελτίο τύπου σημειώνει την τοποθέτησή της στη γενική συνέλευση του σωματείου που πραγματοποιήθηκε στις 20/03/2018.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάδελφοι !

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Συνέλευση 20.03.2018 του Σωματείου μας με Θέματα: την ψήφιση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού καθώς και το Σχέδιο Δράσης για το επόμενο διάστημα.

Τα κλαδικά προβλήματα που αναδείχτηκαν αφορούσαν:

-την υπογραφή της νέας ΣΣΕ

-την τήρηση των αντισταθμιστικών , σε ότι αφορά την αδειοδότηση για άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού.

-την σύσταση της ΠΥΤ -Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού

-το πρόσφατο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΞΕΝ

-η πραγματοποίηση εκδρομών στη Κω χωρίς την παρουσία ξεναγού.

Η Αγωνιστική Συνεργασία στα παραπάνω ζητήματα τοποθετήθηκε ως έξης:

  1. Σε ότι αφορά την νέα ΣΣΕ πρέπει να γνωρίζουμε τα έξης:

Στο τέλος του Μάρτη λήγει η Μετενέργεια (δηλ. η ισχύς της παλιάς ΣΣΕ ). Στη περίπτωση που οδηγηθούμε στη Μεσολάβηση -Διαιτησία σύμφωνα με τον ΟΜΕΔ ισχύουν τα παρακάτω:

Όταν τα Μέρη ή ο Μεσολαβητής διαπιστώνουν την αδυναμία κατάρτισης συλλογικής σύμβασης, ο Μεσολαβητής υποβάλλει σ’ αυτά τη δική του αιτιολογημένη πρόταση για υπογραφή Σ.Σ.Ε. Στην περίπτωση του δημοσίου διαλόγου ο Μεσολαβητής συντάσσει Έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα της Μεσολάβησης.

Η πρόταση του Μεσολαβητή δεν είναι δεσμευτική για τα Μέρη, αλλά μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας ή άλλης συμφωνίας ή να παραπεμφθεί η διαφορά στη Διαιτησία.

Διαιτησία είναι η διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας με απόφαση είτε ενός Διαιτητή, είτε Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, είτε τέλος, αν ασκηθεί έφεση, Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας (Άρθρο 16 του Ν. 1876/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του Ν. 4303/2014), εφόσον τα Μέρη δεν έχουν καταλήξει σε κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε), στο επίπεδο της Μεσολάβησης.

Η Διαιτητική Απόφαση φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Υποκαθιστά την έλλειψη συμφωνίας των Μερών, γι’ αυτό και εξομοιώνεται με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Κινείται με πρωτοβουλία των Μερών, που εκφράζεται είτε μονομερώς από το ένα μέρος της συλλογικής διαφοράς, είτε από κοινού από τα δύο μέρη.

Η Διαιτητική Απόφαση είναι δεσμευτική για τα Μέρη, που εμπλέκονται στη σχετική διαδικασία.

Οι ρυθμίσεις της Διαιτητικής Απόφασης στηρίζονται:

Στα σημεία σύγκλισης των απόψεων μεταξύ των μερών.

Στα στοιχεία και τις απόψεις, που εκτέθηκαν κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και για τα οποία δεν υπήρξε συμφωνία.

Ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να προσεχτεί  είναι το αρθ. 10

Ο μεσολαβητής καλεί τα μέρη σε συζητήσεις, προβαίνει σε κατ’ ιδίαν ακρόαση των μερών, σε εξετάσεις προσώπων και λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Σώματος Εμπειρογνωμόνων, την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, το πραγματικό εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και την εν γένει οικονομική κατάσταση των μερών. 

Να λοιπόν ένα καραμπινάτο παράδειγμα υπογραφής ΣΣΕ μέσω του ΟΜΕΔ και δείτε τι επιπτώσεις είχε.

Η Διαιτητική Απόφαση του ΟΜΕΔ, στον οποίο προσέφυγε η Ομοσπονδία-Επισιτισμού Τουρισμού, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων των βιομηχανικών–βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας, αλλάζει πράγματι σελίδα στην καθημερινότητα των εργαζομένων, ακριβώς όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Γυρίζοντας όμως σελίδα ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ αφού επιβάλλει μείωση μισθών πάνω από 20% και καταργεί το ανθυγιεινό επίδομα. Πρόκειται για άλλο ένα ορεκτικό που σερβίρει αυτήν την εποχή ο ΣΕΤΕ, ο ΣΕΒ μαζί με την συγκυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση και με βάση την εμπειρία που έχουμε συλλέξει υπάρχουν  τα παρακάτω ενδεχόμενα:

Η θα συρθούμε με την πάγια τακτική των Πρακτόρων σε μια σύμβαση χωρίς καμμιά αύξηση η θα  προχωρήσουμε στη διαδικασία της Μεσολάβησης -Διαιτησίας με κερδισμένους τους εργοδότες με βάση και την πανελλαδική εμπειρία.

Η υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις προϋποθέτει  διεκδίκηση και αγώνα ( υπάρχουν Σωματεία , που διεκδικήσαν  και υπέγραψαν με αυξήσεις)και για αυτό χρειάζεται οργάνωση και σχέδιο. Άρα το ερώτημα  που μπαίνει είναι.  Τι κάνουμε στη περίπτωση ,που η Ένωση Πρακτόρων δεν προσέλθει στη διαπραγμάτευση;

Άμεσα λοιπόν να επεξεργαστούμε σχέδιο για την υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις ( να αιτιολογήσουμε το γιατί) λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις παραμέτρους.

 2.Σε ότι αφορά τα αντισταθμιστικά και την παροχή ξενάγησης από αιτούντες, που δεν έχουν σπουδάσει το αντικείμενο στην Ελλάδα (Σχολές Ξεναγών) .

Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά:

  • Οδηγία 2006/123 αρθρ. 17 Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών. & 3 ‘’ οι αρχές δεν μπορούν να περιορίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από πάροχο , ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος-μέλος , με την επιβολή οποιασδήποτέ απαιτήσεις: α) να είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, β) την υποχρέωση του να εξασφαλίζει άδεια από τις αρμόδιες αρχές, γ) της εγγραφής του σε Μητρώο ή σε επαγγελματικό φορέα η σύλλογο που λειτουργεί στην ελληνική Επικράτεια κ.α ‘’
  • Οδηγία 2005/36/ ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων , που έγινε και Προεδρικό Διάταγμα 38 (ΦΕΚ 78Α) αρθρ. 13 & 1 λέει: Προϋποθέσεις αναγνώρισης . ‘’εάν για την ανάληψη ή την ‘άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου  επαγγέλματος απαιτείται  στην Ελλάδα η κατοχή συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων , η αρμόδια αρχή του αρθρ. 54 παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης του οικείου επαγγέλματος και της άσκησης του , υπό τους ίδιους όρους με εκείνους  που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες, στους αιτούντες που είναι κάτοχοι της βεβαίωσης επάρκειας η του τίτλου εκπαίδευσης που απαιτείτε από το άλλο κράτος μέλος για την ανάληψη ή την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος στην επικράτεια’’.

Και σύμφωνα με το αρθ. 14 της παραπάνω Οδηγίας  (Αντισταθμιστικά μέτρα )& 6  ‘’… η δοκιμασία επάρκειας η ή πρακτική άσκηση προσαρμογής διενεργείται  από την οικεία επαγγελματική οργάνωση εφόσον αυτή είναι … αλλά και από δημόσια αρχή, που είναι αρμόδια για την έκδοση της σχετικής άδειας σύμφωνα με την απόφαση του ΣΑΕΠ. Από τις ίδιες αρχές γίνεται και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης και τα αποτελέσματα της γνωστοποιούνται στο Συμβούλιο για την έκδοση της τελικής απόφασης του’’.

Η τοποθέτηση της Αγωνιστικής Συνεργασίας ήταν: Από την στιγμή που το σύνολο των Οδηγιών της ΕΕ , που γίνονται Νόμοι του Κράτους , όπως αυτές της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, και Εργαζομένων έβαλαν βόμβα στα θεμέλια του κλάδου, είναι σίγουρο , ότι πολλοί περισσότεροι αιτούντες το επόμενο διάστημα από την ΕΕ  με συνοπτικές διαδικασίες θα εργάζονται  σαν ξεναγοί στη χώρα μας. Η Αγωνιστική Συνεργασία πρότεινε να μην ‘’γίνουμε τροχονόμοι’’ σε αυτή τη διαδικασία εφαρμογής του παραπάνω αρθρ. 14 και να επεξεργαστούμε σχέδιο σε κλαδικό επίπεδο μη νομιμοποίησης αυτής της κατάστασης, επικαλούμενοι φυσικά και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της δουλείας μας .

3.Εκλογοαπόλογιστικό Συνέδριο της Π.ΟΞΕΝ

Πραγματοποιήθηκε το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.ΞΕΝ  στις 23/02 με παρουσία Αντιπροσώπων από τα περιφερειακά Σωματεία. Η φετινή εκλογοαπαολογιστική Διαδικασία προχώρησε ένα βήμα παρακάτω στη πορεία του εκφυλισμού και αυτής της διαδικασίας , αφού δεν τηρήθηκαν , ούτε τα προβλεπόμενα του Καταστατικού της Π.Ο.ΞΕΝ . Δεν ορίστηκε χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων με αποτέλεσμα να γίνεται το ‘’αλλαλούμ’’ με χαρακτηριστικό παράδειγμα να γίνει ο οικονομικός απολογισμός μετά  τις τοποθετήσεις των συνέδρων ( πρωτόγνωρα πράγματα στη λειτουργία ακόμα και πρωτοβάθμιων Σωματείων) , αποκλείστηκε συνάδελφος της Αγωνιστικής Συνεργασίας με ευθύνη του Προεδρείου για τοποθέτηση και φυσικά ο απολογισμός της δράσης της Ομοσπονδίας αναλώθηκε στα πήγαινε -έλα στα Υπουργεία χωρίς καμιά δράση με αποτέλεσμα όλα τα παραπάνω που βιώνει ο κλάδος . Καμία αναφορά στα καυτά ζητήματα , όπως  υπογραφή της ΣΣΕ από την Π.Ο.ΞΕΝ σύμφωνα με το αρθ 3 &3 του Καταστατικού της , την απληρωσιά των συναδέλφων από τα τουριστικά γραφεία, τη μείωση του αφορολόγητου , την απαίτηση του ΣΕΤΕ για μείωση της εργοδοτικής εισφοράς στο ΙΚΑ , καθώς και την κατάργηση της κρατικής χρηματοδότης στο Ταμείο, τους πλειστηριασμούς , τις δεσμεύσεις λογαριασμών των συναδέλφων , το περιορισμό στο δικαίωμα της απεργίας ,το πιθανό ενδεχόμενο ‘’θερμού επεισοδίου ‘’ στη περιοχή μας με ότι αυτό συνεπάγεται όχι μόνον τη δουλειά μας , αλλά και τις ζωές των οικογενειών μας .

Εάν ένα συλλογικό όργανο (Π.Ο.ΞΕΝ) , που το ψηφίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου δεν βάζει  αυτά τα ζήτημα στη ημερήσια διάταξη για συζήτηση σε μια τέτοιά διαδικασία , όπως το εκλογοααπολογιστικό του Συνέδριου, τότε τα λόγια περισσεύουν.

Η Αγωνιστική Συνεργασία εκτιμά , ότι αν δεν αλλάξει ο συσχετισμός στα περιφερειακά Σωματεία , η αν αυτά δεν αποκτήσουν περιεχόμενο δράσης με  τον παραπάνω προσανατολισμό , η πορεία εκφυλισμού στο δευτεροβάθμιο όργανο θα συνεχιστεί.

 4.Η Αγωνιστική Συνεργασία πρότεινε στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ της Π.Ο.ΞΕΝ να συζητηθεί η άμεση αποχώρηση από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) για τους λόγους , που επανειλημμένα η Αγωνιστική Συνεργασία κατέθεσε , όπως η αντεργατική , αντιασφαλιστική του Πρόταση για την Κοινωνική Ασφάλιση, η θέση του για κατάργηση συλλογικών διαπραγματεύσεων  ή όπου υπογράφονται δεν τις τηρεί, οι μαζικές απολύσεις ( και εγκύων ) σε επιχειρήσεις του ,η απαίτηση του για κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης στα ταμεία, η απαίτηση του για απαλλαγή από τις εργοδοτικές εισφορές ( λεφτά των συναδέλφων)με αντίκτυπο στις συντάξεις, η παραπομπή από τα μέλη του συναδέλφων( ΚΩ)  και άλλων εργαζομένων στα δικαστήρια , η θέση του για τη διατήρηση όλων των μνημονιακών και εφαρμοστικών νόμων. Αυτοί οι δυο κόσμοι των Μισθωτών και των Επιχειρηματικών Ομίλων  για την Αγωνιστική Συνεργασία δεν συναντιούνται πουθενά.

Η  Αγωνιστική Συνεργασία ευχαριστεί τους συναδέλφους μας ,που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αλληλεγγύης  του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων ALDEMAR να καταβάλουν ενίσχυση στους απολυμένους συναδέλφους  του παραπάνω συγκροτήματος.