Ευθυγραμμισμένο με τα βρώμικα σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ

Νομοσχέδιο Υπουργείου Άμυνας: Προβλέπει νέα όπλα στο αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι, Έρευνα για ΝΑΤΟ και πολεμική βιομηχανία και σύσταση Σώματος «κυβερνοασφάλειας» με ευρωατλαντικό πατρόν

Απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τα βρώμικα σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ είναι το νομοσχέδιο του υπουργείου Αμυνας με τίτλο «Ιδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ενοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις», που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του νομοσχεδίου συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΚΑΚ ΑΕ», που εποπτεύεται από τον υπουργό Αμυνας. Λειτουργεί «κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας», έχοντας και «άμεσες θυγατρικές». Μέτοχοι ορίζονται το ελληνικό Δημόσιο σε ποσοστό 67% και η «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ» (το γνωστό «Υπερταμείο») σε ποσοστό 33%.

Στον πυρήνα των ρυθμίσεων που αφορούν το συγκεκριμένο κομμάτι του νομοσχεδίου είναι η άκρατη ιδιωτικοποίηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, δεδομένης και της εδώ και χρόνια υποβάθμισης των κρατικών στρατιωτικών εργοστασίων μέσω υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης.

Αλλωστε, από τα βασικά κίνητρα της κυβέρνησης είναι οι αμερικανοΝΑΤΟικές και ευρωενωσιακές κατευθύνσεις για τροφοδοσία π.χ. της κρεατομηχανής στην Ουκρανία με σύγχρονα οπλικά συστήματα και μέσα, γεγονός που αναμένεται να αποφέρει τεράστια κέρδη στους μπίζνεσμεν του χώρου, ενώ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή προγραμματίζεται να παίξουν και τα δημόσια πανεπιστήμια που θα εμπλακούν στα σχετικά «ερευνητικά» προγράμματα.

Διόλου τυχαία στο ίδιο νομοσχέδιο προωθείται τροποποίηση προηγούμενου νόμου (3978/2011) για την «εγγραφή εσόδων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας από την αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού». Προβλέπεται εκεί «αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισμού μέσω διακρατικής συμφωνίας ή συμβάσεων που συνάπτονται δυνάμει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισμών, και, δυνητικά, σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα έσοδα που προκύπτουν από την αξιοποίηση του ανωτέρω εξοπλισμού εγγράφονται στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Αμυνας (…) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών του Γενικού Επιτελείου στο οποίο ανήκει ο αξιοποιούμενος εξοπλισμός». Γνώστες του αντικειμένου τονίζουν στον «Ριζοσπάστη» ότι πάνε να χρυσώσουν στον λαό το «χάπι» της εμπλοκής στο Ουκρανικό, την ώρα που εκποιείται υλικό χρήσιμο για την άμυνα της χώρας, ενώ σε καμία περίπτωση τα αναμενόμενα έσοδα δεν επαρκούν για την αντικατάστασή του από άλλο, σύγχρονο υλικό.

Σε ό,τι αφορά τον «εκσυγχρονισμό» λειτουργίας των στρατιωτικών σχολών, «βγάζει μάτι» η δυνατότητα οι στρατιωτικές σχολές να διοργανώνουν διδακτορικά «σε συνεργασία» με ΑΕΙ, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα, την Ακαδημία Αθηνών, το Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και «με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της αλλοδαπής», ενώ ταυτόχρονα «υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία που εδρεύει ή παράρτημά της λειτουργεί στην ημεδαπή (σ.σ. άρα η μητρική είναι στο εξωτερικό), η οποία αφορά στη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών».

Μάλιστα, «η συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία υποδεικνύει έναν εκπρόσωπό της με εμπειρία και γνώση σχετική με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, που έχει ως καθήκοντα την καθοδήγηση του υποψήφιου διδάκτορα σε θέματα που αφορούν στις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης». Επιπλέον, με «πρωτόκολλο συνεργασίας» μεταξύ του ΑΣΕΙ, της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του υποψήφιου διδάκτορα, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι «συνεργασίας» όπως για «τη χρήση υποδομών του εξοπλισμού του ΑΣΕΙ, αν η έρευνα διεξάγεται εντός του ΑΣΕΙ», αλλά και «τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του έργου που διεξάγεται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής».

Στο ίδιο μοτίβο προβλέπεται ακόμα ότι η εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού «δύναται να χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Ταμείου Χρηματοδότησης Αμυντικής Ερευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας και από επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που εδρεύουν ή λειτουργούν παράρτημα στην ημεδαπή». Περιττό να ειπωθεί ότι το περιεχόμενο, οι στόχοι και κατευθύνσεις αυτών των διατριβών, για τις οποίες θα διατίθενται ακόμα και υποδομές πληρωμένες από τον ιδρώτα του λαού, θα καθορίζονται από τις ανάγκες ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και κεφαλαίου, σε εποχές όξυνσης των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων και νέου κύκλου αναταράξεων στη διεθνή καπιταλιστική οικονομία.

Ειδικό Σώμα Πληροφορικής και Κυβερνοασφάλειας στις Ένοπλες Δυνάμεις

Αντίστοιχο χαρακτήρα έχει η σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς στοχεύει σε ομογενοποίηση της μεθοδολογίας που ακολουθούν αντίστοιχες υπηρεσίες στους ευρωενωσιακούς και ΝΑΤΟικούς στρατούς, ώστε να «συνεργάζονται», και επ’ αυτού του πεδίου, σε κοινές επιχειρήσεις με καλύτερους όρους.

Σημειωτέον, αποστολή του Κοινού Σώματος ορίζεται «η παροχή υποστήριξης στις μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα πληροφορικής, η αποτροπή κυβερνοαπειλών στον τομέα της Εθνικής Αμυνας, η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων» κ.λπ. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΓΕΕΘΑ συστήνεται Τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης, αρμόδιο μεταξύ άλλων για «την προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης με στόχο την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας», όπως και για «τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και τη συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης» κ.λπ.

Εξάλλου, στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας συστήνεται Τμήμα Αναλυτικής Δεδομένων (Data Science), αρμόδιο για τη συλλογή, αποθήκευση, ανάλυση, ασφάλεια, επεξεργασία, διαχείριση και ορθή χρήση μεγάλων δεδομένων (Big Data), «με σκοπό την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων και γνώσης στον τομέα της εθνικής άμυνας».

(Πηγή: Εφημερίδα «Ριζοσπάστης»)