Καταδικάζουν οι ξεγανοί για τις απολύσεις στον όμιλο ALDEMAR

Παρέμβαση για απολύσεις στην ALDEMAR
Παρέμβαση για απολύσεις στην ALDEMAR
Από την παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου καταδικάζει τις απολύσεις 6 εργαζομένων ( η μία εργαζόμενη είναι και έγκυος! )του ομίλου ΑLDEMAR και εκφράζει την συμπαράσταση του ζητώντας την ανάκληση  των απολύσεων .
                                              Για το Δ.Σ
                                              Ο πρόεδρος 

                                       Κολιάδης Αλέξανδος