Η Λαϊκή Συσπείρωση Σύρου για τις προσλήψεις σχολικών καθαριστριών

Με την 192/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η Δημοτική Αρχή προχωρά στην μείωση του ωραρίου των σχολικών καθαριστών και καθαριστριών, προχωρώντας σε προσλήψεις 25 εργαζόμενων 6ωρης απασχόλησης και 10 εργαζομένων 3ωρης(!) απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε, μετά γνώσης πως είναι αντικειμενικά αδύνατο να εξασφαλιστεί, έτσι, η καθαριότητα, η απολύμανση και η γενικότερη εξασφάλιση των κανόνων υγιεινής των 32 σχολικών μονάδων του νησιού από εργαζόμενους που δεν θα καλύπτουν όλο το ωράριο, μέσα σε συνθήκες πανδημίας και με δεδομένο πως 2 σχολεία θα λειτουργούν με διευρυμένο ολοήμερο ως τις 5.30 το απόγευμα.

Εδώ και 20 χρόνια, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, συνεχίζεται το καθεστώς εργασιακής ομηρίας των σχολικών καθαριστών-ριών που προσλαμβάνονται για 9 μήνες και απολύονται κάθε καλοκαίρι, που γίνονται “λάστιχο” για να προλαβαίνουν να καθαρίζουν και να κάνουν, πολλές φορές, εργασίες που δεν προβλέπονται από τις συμβάσεις τους.

Μέσα στις παρούσες συνθήκες πανδημίας, η Δημοτική Αρχή αποδέχεται τις απαράδεκτες προβλέψεις της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ “Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα” (Α’ 280) όπως ισχύει, που ορίζει για το δήμο μας ως μέγιστο αριθμό προσλαμβανόμενων σχολικών καθαριστών-ριών, είτε 42 εργαζόμενους 3ώρης απασχόλησης είτε 21  6ωρης απασχόλησης.

Πολύ μακριά από τις ανάγκες των σχολείων μας, καθώς η κυβέρνηση θεωρεί “κόστος” τα ζητήματα που αφορούν λαϊκές ανάγκες.

Αντί η Δημοτική Αρχή λοιπόν να διεκδικήσει την οριστική επίλυση του ζητήματος της καθαριότητας των σχολείων, κατ’ αρχάς με τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων στη σχολική καθαριότητα και κατά δεύτερον με νέες προσλήψεις, υιοθετεί τα κυβερνητικά προσχήματα επικαλούμενη και αυτή το «κόστος» των προσλήψεων.

Η διαχρονική αποδοχή της μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης και της κυριαρχίας της ανταποδοτικότητας, οδηγούν σε μια ακόμα «θυσία» βασικών αναγκών των δημοτών, με τη Δημοτική Αρχή να αναλαμβάνει το κόστος τόσο της υποβάθμισης της καθαριότητας των σχολικών μονάδων, όσο και του δικαιώματος των εργαζομένων στην επιβίωση.

Τη στιγμή που η Δημοτική Αρχή προχωρά σε προσλήψεις με μισθούς των 300 και 600 ευρώ, που έχουν φτάσει σήμερα να καλύπτουν ίσα-ίσα το κόστος των λογαριασμών ενέργειας, έχουν το θράσος να τοποθετούνται δημόσια, πως με το παρόν καθεστώς οι εργαζόμενοι «αμείβονται καλύτερα».  

Υπάρχει και άλλη επιλογή.

Αυτή που λέει πως οι σχολικοί καθαριστές-τριες, εργάζονται εδώ και χρόνια καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα σχολικά συγκροτήματα του δήμου μας, επιτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την υγεία των παιδιών και των εκπαιδευτικών, το οποίο ιδιαίτερα μέσα στις συνθήκες της πανδημίας καθίσταται κρίσιμο.

Αυτή που βάζει σε προτεραιότητα τις διευρυμένες λαϊκές ανάγκες των δημοτών, δεν τις βλέπει ως κόστος και οδηγεί σε απόρριψη της απαράδεκτης κυβερνητικής απόφασης για προσλήψεις μερικής απασχόλησης, και ταυτόχρονα σε προσλήψεις όλου του αναγκαίου προσωπικού για την καθαριότητα των σχολείων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η δημοτική αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάτρας, η οποία αποφάσισε την πρόσληψη 59 εργαζομένων, επιπλέον των προβλεπόμενων από το Υπουργείο, προχωρώντας σε συνολικά 180 προσλήψεις σχολικών καθαριστών- στριών όλες πλήρους απασχόλησης.

Ως “Λαϊκή Συσπείρωση”, επειδή δεν έχουμε εκλεγεί στην Οικονομική Επιτροπή (λόγω του αντιδημοκρατικού πλαισίου εκπροσώπησης των παρατάξεων στις επιτροπές αποφασιστικού χαρακτήρα) για να μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας, τις καταθέτουμε μέσα από τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και απαιτούμε από τη Δημοτική Αρχή και την κυβέρνηση:

• Να μετατραπούν όλες οι υφιστάμενες συμβάσεις σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκρηκτικές συνθήκες της πανδημίας. Η μισθοδοσία τους να γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από “ιδίους πόρους”.

• Μονιμοποίηση των εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

·  Πρόσληψη επιπλέον προσωπικού με πλήρη εργασία.

• Να αποδοθούν στους δήμους τα παράνομα παρακρατηθέντα κονδύλια και να σταματήσει η υποχρηματοδότηση.

• Καλούμε τους γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές να αγωνιστούν για τα παραπάνω αιτήματα.