Ένωση Συλλόγων Γονέων Ρόδου: Στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των σχολικών καθαριστριών

Με αφορμή την 48ωρη πανελλαδική απεργία των σχολικών καθαριστριών, στην οποία συμμετείχαν και οι εργαζόμενες του νησιού, η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ρόδου, αναφέρει τα εξής:

«Στα δύο και πλέον χρόνια της πανδημίας αναδείχθηκε το πολύ σοβαρό πρόβλημα της καθαριότητας στα σχολεία όλης της Ελλάδας και βεβαίως και της Ρόδου. Το προηγούμενο απαράδεκτο καθεστώς με το οποίο λειτουργούσε η καθαριότητα αντικαταστάθηκε με συμβάσεις που και πάλι δεν καλύπτουν τις ανάγκες που έχουν τα σχολεία μας.

Έχουμε καθαρίστριες πολλών ταχυτήτων, άλλες με πλήρη άλλες με μειωμένα ωράρια, εργαζόμενες του δήμου ή του ιδιώτη, που απολύονται και ξαναπροσλαμβάνονται (ή και όχι!) εντός της ίδιας σχολικής χρονιάς και στην πλειοψηφία των σχολείων δεν έφταναν για την απολύμανση που χρειαζόταν με βάση τα πρωτόκολλα. Ζήσαμε καταστάσεις όπου μία καθαρίστρια μοιραζόταν σε δύο σχολεία αλλά και σχολεία που άνοιξαν χωρίς να έχουν καθαρίστρια!

Τώρα, μετά από όλη την πίεση και την ευθύνη όλης της σχολικής χρονιάς που τελειώνει, οι εργαζόμενες αυτές οδεύουν προς απόλυση, λόγω της λήξης της σύμβασής τους και χωρίς να είναι σίγουρο αν θα ξαναπροσληφθούν από Σεπτέμβριο.

Με την αβεβαιότητα όμως είμαστε κι εμείς οι γονείς για το αν τα παιδιά μας θα μπουν σε καθαρά σχολεία κι αν και την επόμενη χρονιά θα υπάρχει επαρκές προσωπικό καθαριότητας.

Με αφορμή την 48ωρη πανελλαδική απεργία των σχολικών καθαριστριών, στην οποία συμμετείχαν και οι εργαζόμενες του νησιού μας, ως Ένωση Συλλόγων Γονέων Ρόδου στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους και απαιτούμε:

  • Μονιμοποίηση όλων των καθαριστριών που εργάζονται σήμερα στα σχολεία του νησιού, με πλήρες και σταθερό ωράριο.
  • Πρόσληψη επιπλέον μόνιμων σχολικών καθαριστριών για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες καθαριότητας στα σχολεία.
  • Να ικανοποιήσει ο Δήμος και η Κυβέρνηση όλα τα αιτήματα του Συλλόγου Εργαζομένων στη Σχολική Καθαριότητα Δωδεκανήσου.»