Σε ρόλο μεσάζοντα η Δημοτική Αρχή, μπάζει ιδιώτες στη λειτουργία και τη διαχείριση του ΧΥΤΑ Ν.Ρόδου

Μετά την Καθαριότητα του Δήμου, μετά τα δημόσια ακίνητα, σειρά έχει ο ΧΥΤΑ Ν.Ρόδου, να παραδοθεί σε ιδιώτες η διαχείριση και η λειτουργία του από τη Δημοτική Αρχή.

Με το πρόσχημα ότι δεν έχει προσωπικό ο Δήμος, παραδίδει ένα, ένα κομμάτι της διαχείρισης απορριμμάτων σε ιδιώτες, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες καθαριότητας στα χωριά και στις γειτονιές της πόλης.  Το φαινόμενο αυτό υπήρξε πολύ έντονο το καλοκαίρι, όταν η κατάσταση στο τομέα της καθαριότητας ήταν αφόρητη στις περιοχές που δεν θα “έβλαπταν” την εικόνα της πόλης!

Το ζήτημα διαχείρισης των αποβλήτων και των απορριμμάτων εμφανίζεται συνεχώς όλο και πιο έντονο. Η προσπάθεια απαλλαγής της κεντρικής εξουσίας από την ευθύνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται με σκοπό να μπουν στο παιχνίδι οι ιδιώτες, με μεσάζοντες τους δήμους , να ανοίξει ένα πεδίο κερδοφορίας για το κεφάλαιο που θα έχει ολέθριες συνέπειες για τη λαϊκή οικογένεια, τόσο για την επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση όσο και στο περιβάλλον.