Κοινό Πλαίσιο Αιτημάτων στην Μαθητική Κινητοποίηση στις 30 Οκτώβρη στη Ρόδο

κινητοποίηση μαθητών

Στα πλαίσια των Πανελλαδικών Κινητοποιήσεων όλων των Μαθητών για τα θέματα της Παιδείας, θα πραγματοποιηθεί Συγκέντρωση – Πορεία και στην Ρόδο, την Δευτέρα στις 30 Οκτώβρη και ώρα 10:00, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

 Έγκριση όλων των ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ (Ημερήσια & Εσπερινά). Καμία κατάργηση τμήματος ειδικότητας ή Τομέα. Επαναλειτουργία όλων των Τομέων που καταργήθηκαν από το Υπουργείο, όπως ο Τομέας Γεωπονίας του 2ου ΕΠΑΛ Ρόδου.

 • Δέσμευση του Υπουργείου για τη λειτουργία όλων των τμημάτων ανεξαρτήτως αριθμού φοίτησης. Ο μαθητής –τρια ξεκινώντας τις σπουδές του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να επιλέγει και να ολοκληρώνει τις σπουδές του στην ειδικότητα που επιθυμεί ή έχει ανάγκη, χωρίς εμπόδια. Στη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία δεν υπάρχουν ολιγομελή τμήματα, αλλά μορφωτικές ανάγκες!
 • Άμεση κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία μας. Προσλήψεις καθηγητών με μόνιμους διορισμούς. Τέλος στην κοροϊδία, από το 2009 έχουν να γίνουν προσλήψεις στα σχολεία μας!
 • Κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Όχι στους περιορισμούς και ποσοστώσεις για την πρόσβασή μας στα ΑΕΙ/ΤΕΙ. Όχι στο σχολείο – εξεταστικό κέντρο.
 • Επαρκή βιβλία ειδικότητας και γενικής παιδείας σε όλα τα σχολεία. Άμεση χορήγησή τους σε όλους τους μαθητές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
 • Να μη μας στοιβάζουν στις τάξεις. 20 μαθητές/τμήμα για να μπορεί να γίνεται μάθημα.
 • Αύξηση δαπανών στον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Παιδεία. Επαρκή κρατική χρηματοδότηση για τη λειτουργία όλων των σχολείων και των εργαστηρίων μας.
 • Άμεση εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ, τ.Β, 1318/2015) από την Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, ώστε κάθε Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) ως αυτοτελής εκπαιδευτική μονάδα να χρηματοδοτείται αυτοτελώς και να λαμβάνει ειδική χρηματοδότηση, η οποία είναι συνάρτηση του αριθμού των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων που εξυπηρετεί, ο οποίος πλασματικά διπλασιάζεται (παρ. 9, άρθρο 1). Καλούμε τη δημοτική αρχή της Ρόδου να συμμορφωθεί και να χρηματοδοτήσει ορθά τα δύο (2) Ε.Κ. της ευθύνης της, όπως προβλέπεται.
 • Σύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό (μηχανήματα, εργαλεία, υλικά) για να μπορούν όλοι οι μαθητές να παρακολουθούν σωστά την ειδικότητά τους. Τοποθέτηση ασπροπινάκων σε όλα τα εργαστήρια. Να παρέχεται δωρεάν ο εξοπλισμός που απαιτείται και να μην τον αγοράζουμε.
 • Άμεση συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων όλων των σχολικών μονάδων (παράθυρα, κάγκελα, πόρτες, αίθουσες, εργαστήρια, σύστημα θέρμανσης).
 • Προμήθεια εξοπλισμού (π.χ. καρεκλών, θρανίων, ασπροπινάκων, κ.α.) σχολικών μονάδων. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε με την κατάργηση του ΟΣΚ, αφού ο νέος φορέας Κτηριακές Υποδομές ΑΕ δεν έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες εξοπλισμού σχολείων της περιοχής μας.
 • Να καταργηθούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές της πλατφόρμας e-epal με κωδικούς taxisnet, αφού εδώ και χρόνια ήδη λειτουργεί η πλατφόρμα myschool. Δεν χρειάζεται το Υπουργείο να σπαταλά άσκοπα χρήμα και εργατοώρες για επιπλέον γραφειοκρατία.
 • Καμιά αίθουσα και εργαστήριο χωρίς θέρμανση και κλιματισμό. Άμεση προμήθεια πετρελαίου και κλιματιστικών. Λειτουργία θέρμανσης και κλιματισμού σε όλα τα σχολεία χωρίς εξαιρέσεις κατά τις ώρες διδασκαλίας.
 • Κάτοχοι Απολυτηρίου ή και Πτυχίου σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ισότιμα με τα αντίστοιχα του ΕΠΑΛ Ν.4386/16, να εγγράφονται απευθείας στη Γ τάξη Ειδικότητας.
 •  Άμεση έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε εκκρεμείς ειδικότητες των ΕΠΑΛ.
 • Μαθητεία με προσλήψεις καθηγητών και αμοιβές μαθητών σύμφωνα με την ΣΣΕ. Όχι κάτω από 751 €. Δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε. Κανένας μαθητής να μην συμβιβαστεί με αυτήν την αθλιότητα.
 • Να ξεκινήσει τώρα η Ενισχυτική Διδασκαλία και η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη σε όσους μαθητές την έχουν ανάγκη, σε όλες τις σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρίς εξαιρέσεις.
 • Δωρεάν, τακτικές και ασφαλείς μετακινήσεις όλων των μαθητών και χωρίς εξαιρέσεις στα Μ.Μ.Μ. (ΡΟΔΑ, ΚΤΕΛ). Να καταργηθούν οι περιορισμοί στις χιλιομετρικές αποστάσεις. Τοποθέτηση λεωφορείων για την κάλυψη σχολικών αναγκών με προσαρμοσμένα δρομολόγια στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από και προς τις σχολικές μας μονάδες.
 •  Άμεση αποστολή και αναζήτηση υπηρεσιακών εγγράφων (βεβαίωση κατοικίας), σχετικά με την χορήγηση του πάσο για τις μετακινήσεις μας, από τις Δνσεις των σχολικών μονάδων με την εγγραφή μας σ’ αυτές.
 • Δωρεάν είσοδο σε όλους τους μαθητές χωρίς εξαιρέσεις σε θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους με έκδοση δελτίου μαθητή. Μαθητικές εκπτώσεις έως 50% σε κινηματογράφους και συναυλίες.
 • Να υπάρχει διευκόλυνση και κατανόηση για όλους τους μαθητές που εργάζονται παράλληλα με το σχολείο για να τα βγάλουν πέρα. Στις απουσίες μη λαμβανόμενες υπόψη (άρθρο 14 της Υ.Α. 133381/Δ4/12-08-16) να προστεθεί διάταξη για λόγους εργασίας με προσκόμιση βεβαίωσης εργοδότη και έγκρισης μέχρι 20 απουσίες από το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.
 • Μόνιμες προσλήψεις Καθαριστριών σχολικών κτηρίων. Να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς αμοιβής με βάση μόνο τον αριθμό των αιθουσών. Να αμείβονται και για την παροχή καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους (προαύλιο, τουαλέτες) και των γραφείων. Παροχή όλων των απαραίτητων υλικών και μέσων για την καθαριότητα των σχολικών υποδομών.
 • Μόνιμες προσλήψεις Σχολικών Φυλάκων σε όλα τα σχολεία. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών μας για την φύλαξη.
 • Τοποθέτηση διοικητικού προσωπικού σε κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Εφαρμογή Μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας (σήμανσης, φωτισμός) σε όλα τα σχολεία. Τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών σε όλες τις σκάλες των σχολείων. Άμεση αντικατάσταση πράσινων πινάκων κιμωλίας με ασπροπίνακες στις αίθουσες διδασκαλίας. Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε όλους τους μαθητές σε κάθε εργαστήριο.
 • Ανακαίνιση Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων για την φιλοξενία και υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων (θέατρο, κινηματογράφος, χορός, μουσική). Καθαρισμός δαπέδου, προμήθεια αναδιπλώμενων καρεκλών, κουρτινών για χώρο σκηνής και αίθουσας. Τοποθέτηση σύγχρονου οπτικοακουστικού εξοπλισμού: μικροφωνική εγκατάσταση, προβολείς σκηνής με κονσόλα φωτισμού, βιντεοπροβολέα με βάση οροφής).
 • Σύγχρονες αθλητικές υποδομές σε κάθε σχολείο. Αθλητικοί χώροι με ταρτάν, με συνθετικούς χλοοτάπητες, με ακρυλικά και πολυουρεθανικά δάπεδα.

 

Ρόδος, 26-10-2017

 

Εκ των Μαθητικών Συμβουλίων

Ο Πρόεδρος

1ου ΕΠΑΛ Ρόδου

Ο Πρόεδρος

Εσπ. ΕΠΑΛ Ρόδου

Κορκίδας Μιχαήλ α/α

Αρβανίτης Δημήτρης

Γραμματέας