Σοβαρές οι επιπτώσεις των αιολικών σε είδη και οικοτόπους στη Θράκη

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εκτιμήθηκαν σωρευτικά οι επιπτώσεις των αιολικών πάρκων της Θράκης σε είδη και οικοτόπους μέσω προγράμματος που υλοποίησε η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης (ΕΠΒΘ). Η ΕΠΒΘ ολοκλήρωσε και παρουσίασε τη μελέτη …

Σοβαρές οι επιπτώσεις των αιολικών σε είδη και οικοτόπους στη Θράκη Διάβασε περισσότερα