Προστασία της λαϊκής οικογένειας από τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς κατά οφειλετών των δήμων

Την προστασία της λαϊκής οικογένειας από τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς κατά οφειλετών των δήμων ζητά το ΚΚΕ με Ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές Χρήστος Κατσώτης, Νίκος Αμπατιέλος, Γιάννης Δελής, Νίκος Έξαρχος, Νίκος Καραθανασόπουλος, Μαρία Κομνηνάκα, Γιώργος Λαμπρούλης, Γιώργος Μαρίνος, Βασίλης Μεταξάς, Νίκος Παπαναστάσης και Μανώλης Συντυχάκης, προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Αναλυτικά:

«Με τον νόμο 5027/2023 άρθρο 39 σε συνδυασμό με την ερμηνευτική εγκύκλιο 534/4-5-2023 του νόμου αυτού, η κυβέρνηση προχωρά σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και κατασχέσεις κατά οφειλετών των δήμων, ανεξαρτήτως ποσού, λεηλατώντας το εισόδημα εργαζομένων, συνταξιούχων, αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών.

Η κυβέρνηση υποχρεώνει τους αρμόδιους υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων να υλοποιήσουν αυτά τα αναγκαστικά μέτρα (δεσμεύσεις ΑΦΜ σε εφορίες και αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτων σε πιστωτικά ιδρύματα) και να υποβάλλουν τον πρώτο μήνα κάθε έτους προς ΥΠΕΣ και Ελεγκτικό Συνέδριο την απαιτούμενη λογοδοσία, προκειμένου να ελεγχθεί αν από τη μη υλοποίηση των ενεργειών αυτών παραγράφηκαν οφειλές.

Στην περίπτωση αυτή πλην του πειθαρχικού ελέγχου για τους αρμόδιους υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών επέρχεται καταλογισμός των παραγραφέντων ποσών σε βάρος τους.

Απέναντι σε αυτή την υπάρχουσα κατάσταση, από την οποία κινδυνεύουν οι μικρό-οφειλέτες των Δήμων που δεν έχουν την δυνατότητα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, οι οποίες ιδιαίτερα με τους τόκους και προσαυξήσεις καθίστανται αβάσταχτες, θα πρέπει να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση που θα προστατεύει τη λαϊκή οικογένεια από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς με γνώμονα την οικονομική της κατάσταση και να δίνει το δικαίωμα στα Δημοτικά Συμβούλια να αποφασίζουν για διαγραφές οφειλών σε αυτούς που αποδεδειγμένα ούτε έχουν, ούτε μπορούν να πληρώσουν.

Παράλληλα οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων να απαλλαγούν από τα μέτρα πειθαρχικού ελέγχου και κινδύνου καταλογισμού σε βάρους τους και η υπόψη ευθύνη για τις παραπάνω περιπτώσεις να μεταφερθεί στα Δημοτικά Συμβούλια.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. υπουργοί, ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε:

– Να προστατευτούν οι οφειλέτες που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη και να μην οδηγηθούν στην πλήρη εξαθλίωση.

– Να δοθεί η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια να αποφασίζουν διαγραφές οφειλών με κριτήριο την οικονομική κατάσταση των οφειλετών και αν είναι άποροι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άτομα με αναπηρία, μικροσυνταξιούχοι κ.λ.π».