Λάρισα: Αίσχος! Ζητάνε από πλημμυροπαθή 70 ευρώ για να του συνδέσουν το νερό!

Στην συγκέντρωση της Λάρισας, έγινε από τον κεντρικό ομιλητή Φώτη Παπανικολάου μια σοβαρή καταγγελία που αναδεικνύει τον κυνισμό του κρατικού μηχανισμού. 

Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Άρδευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), ζήτησε 70 ευρώ σαν εγγύηση, προκειμένου να γίνει η σύνδεση του νερού στο νέο σπίτι που βρήκε πλημμυροπαθής, αφού αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το παλιό που πλημμύρισε.

Εδώ και τώρα να σταματήσει αυτό το αίσχος!  Να παρθούν όλα τα μέτρα που διεκδικούν οι πληγέντες για τη στήριξη και αποκατάσταση τους.