Ένωση Γονέων Σύρου : Αίτημα ενημέρωσης προς υποψηφίους Περιφερειάρχες και Δημάρχους

Η Ένωση Γονέων Σύρου με ανακοίνωσή της προς τους υποψηφίους Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου και τους υποψηφίους Δημάρχους Σύρου Ερμούπολης τους καλεί να γνωστοποιήσουν τις θέσεις τους για τα προβλήματα της Δημόσιας Παιδείας, των υποδομών άθλησης και ελεύθερου χρόνου που υπάρχουν στο νησί. Μάλιστα, σκοπός του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Ένωσης είναι να πραγματοποιήσει και συναντήσεις με τους υποψηφίους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

“Αξιότιμη κυρία, αξιότιμοι κύριοι,

όπως γνωρίζετε, η Ένωση Γονέων του Δήμου Σύρου –Ερμούπολης, είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του νησιού μας.

Μπροστά στις επικείμενες Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, επιδίωξή μας είναι η συμβολή μας στην πληρέστερη ενημέρωση των μελών μας μέσα από την καταγραφή τόσο των απόψεων / θέσεων των υποψηφίων, όσο και των ενεργειών που έχουν πραγματοποιήσει είτε προτίθενται να πραγματοποιήσουν εφόσον εκλεγούν. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, το Δ.Σ. της Ένωσής μας προτίθεται να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους υποψηφίους .

Συνεκτιμώντας ότι τα ζητήματα της Δημόσιας Παιδείας όπως και οι δημόσιες υποδομές άθλησης και ελεύθερου χρόνου στη Σύρο, αποτελούν ζητήματα που οφείλουν να ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα, θέτουμε υπόψη σας τα προβλήματα όπως έχουν καταγραφεί μέσα από τις διαδικασίες των συλλόγων γονέων της Σύρου.

Στο πλαίσιο αυτής της παρακαλούμε για τις απόψεις σας, κατά προτίμηση γραπτώς, προκειμένου να ενημερώσουμε σχετικά τα μέλη μας, επί των θεμάτων :

α. Για την υποχρηματοδότηση των σχολείων του νησιού από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω των αρμόδιων δημοτικών σχολικών επιτροπών, γεγονός που αναγκάζει τους (βαριά) φορολογούμενους γονείς να συνεισφέρουν οικονομικά, προκειμένου να λειτουργούν με στοιχειώδη επάρκειά τα σχολεία.

Όπως είναι γνωστό μετά την μεταφορά στους ΟΤΑ ( Δήμοι), της αρμοδιότητας κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αλλά και της συντήρησης και της ανέγερσης νέων σχολικών συγκροτημάτων, τα προβλήματα πολλαπλασιάστηκαν. Ακολουθήθηκε και εδώ η γνωστή τακτική της μεταφοράς αρμοδιοτήτων χωρίς τις απαραίτητες πιστώσεις (Ν. 1566/85), παρά τις περί του αντιθέτου συνταγματικές – νομικές υποχρεώσεις της κεντρικής κυβέρνησης.

Με την εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων από το 2010 και μέχρι σήμερα, σημειώνονται μεγάλες περικοπές στην χρηματοδότηση των ΟΤΑ ( επί των ήδη ανεπαρκέστατων επιχορηγήσεων), με αποτέλεσμα το ύψος της επιχορήγησης ανά μαθητή την ημέρα να μην ξεπερνά μερικά λεπτά του ευρώ(!).

Η Ένωσή μας θεωρεί απαραίτητη την ενημέρωση, με πρωτοβουλία των αρμόδιων Δημοτικών Σχολικών Επιτροπών, σε ετήσια τουλάχιστο βάση, των γονέων αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων, για τις οικονομικές ανάγκες των σχολείων από την μία και τα διατιθέμενα κρατικά κονδύλια από την άλλη. Μια τέτοια ενεργοποίηση των συλλογικών οργάνων των γονέων θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των αναγκαίων πόρων που αποστερούνται τα παιδιά μας. Θέση της Ένωσης είναι ότι οι ενήμεροι πολίτες, είναι βασική προϋπόθεση για την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών.

Στόχος μας είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών των σχολείων μας από την Πολιτεία, σύμφωνα με την σχετική συνταγματική δέσμευση.

β. Για την έγκαιρη στελέχωση θέσεων εκπαιδευτικών και την κάλυψη των κενών με αναπληρωτές ( δηλαδή εκπαιδευτικών λειτουργών που καλούνται, συχνά με απαράδεκτους όρους, να αναπληρώνουν μόνιμα κενά ), πράγμα που σηματοδοτεί τουλάχιστο προβληματική παιδαγωγική αντιμετώπιση, παρά την εξαιρετική προσφορά της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών. Το πρόβλημα μεγεθύνεται από την δυσκολία εύρεσης κατοικίας για τους εκπαιδευτικούς μας, αλλά την μεγάλη αύξηση του κόστους ζωής. Ως αποτέλεσμα παρουσιάζεται μεγάλη δυσκολία και καθυστερήσεις στην κάλυψη κενών θέσεων.

Αντίστοιχο θέμα εντοπίζεται και με άλλες κρίσιμες ειδικότητες ( όπως π.χ. οι σχολικοί νοσηλευτές) όπου με το σημερινό ανεπαρκέστατο θεσμικό πλαίσιο δεν καλύπτονται οι καν αναγκαίες θέσεις.

Θέση της ένωσής μας είναι η ειδική νομοθετική ρύθμιση για την στελέχωση των σχολείων της Σύρου με μόνιμους εκπαιδευτικούς και λοιπές ειδικότητες ( ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές) , η προκήρυξη των θέσεων ανά νησί και η εξασφάλιση των όρων διαμονής και διαβίωσης στο νησιώτικο οικονομικό περιβάλλον με συγκεκριμένα κίνητρα.

γ. Για τη μεταφορά των μαθητών που αναδεικνύεται , κατά τον τρόπο που υλοποιείται στη Σύρο, παρά την βελτίωση της τελευταίας περιόδου με τη εξασφάλιση συνοδών στα λεωφορεία μεταφοράς , προβληματική.

Η Ένωσή μας θεωρεί ότι είναι αναγκαία η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος, με όρους που να ανταποκρίνονται στην νησιώτικη πραγματικότητα: ( ανεπαρκής/ ανύπαρκτη/προβληματική συγκοινωνία, στενοί δρόμοι χωρίς πεζοδρόμια, ανεπαρκής, σε πολλές περιπτώσεις, ορατότητα, δυσανάλογα αυξημένη τροχαία κίνηση κατά τις ώρες προσέλευσης /αποχώρησης των μαθητών κ.α.). Επισημαίνουμε το απαράδεκτο της σχετικής νομοθεσίας (Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. 50025 ( ΦΕΚ Β 4217/26.09.2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) που εκθέτει τους μαθητές ( ειδικά των μικρότερων ηλικιών) σε σοβαρούς κινδύνους.

Όπως είναι γνωστό, η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στις Περιφέρειες, με πόρους που κατανέμονται από την Πολιτεία. Σύμφωνα με το ισχύον απαράδεκτο νομικό πλαίσιο, προκειμένου να δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς οι μαθητές, θα πρέπει η απόσταση της κατοικίας τους να είναι μεγαλύτερη α. των 1200 μέτρων όσο αφορά τα νήπια και τους μαθητές/τριες της Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης, β. τα 2500 μέτρα όσο αφορά στους μαθητές/τριες Γυμνασίων και γ. 4000 μέτρα όσο αφορά στους μαθητές/τριες των Λυκείων. Στις δε περιπτώσεις β. και γ. τα όρια αυξάνονται σε 3000 μέτρα και 5000 μέτρα αντίστοιχα, όταν δεν διατίθενται ίδια μέσα ( ιδιόκτητα) των Δήμων ή των Περιφερειών(!!!).

Αυτό που προφανώς διέφυγε της προσοχής του νομοθέτη είναι το γεγονός ότι οι αποστάσεις αυτές αντιστοιχούν, με βάση και την δεδομένη ταχύτητα βαδίσματος (χωρίς μεταφορά φορτίου, σε επίπεδο έδαφος χωρίς μεγάλες ανωφέρειες και με καλές καιρικές συνθήκες) σε βάδισμα 45 έως 70 λεπτών της ώρας (…..).

Θέση της Ένωσής μας είναι ότι η ασφαλής μεταφορά των μαθητών πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δικαίωμα των παιδιών μας και όχι ως «παροχή».

Είναι άμεση η ανάγκη της πρόσληψης ικανού αριθμού σχολικών τροχονόμων για την διασφάλιση της ασφαλούς μετάβασης των μαθητών από και προς τα μέσα μεταφοράς. Επιπρόσθετα κρίνεται αναγκαία η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου ώστε να προσαρμοστεί στις συνθήκες των νησιών ( δραστική μείωση των ελαχίστων αποστάσεων, άρση της υποχρέωσης κατά προτεραιότητα χρήσης Δημόσιας Συγκοινωνίας, ανελαστική υποχρέωση παρουσίας συνοδών κ.α.)

δ. Για την χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών των υποδομών στα σχολεία του νησιού μας.

ε. Για την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικού Σχολείου στην Σύρο του πολιτισμού και της μουσικής παράδοσης.

στ. Για την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας, στην Ερμούπολη, χώρου παραμονής μαθητών τις απογευματινές ώρες. Το αίτημα αφορά κυρίως οικογένειες που διαμένουν στις δημοτικές κοινότητες και μετακινούνται καθημερινά προκειμένου να καλύψουν εξωσχολικές δραστηριότητες ( φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, μουσική παιδεία, αθλητισμό) περισσότερες από μια φορά την ημέρα, και συγκεκριμένα τα κενά χρονικά διαστήματα μεταξύ των δραστηριοτήτων.

ζ. Για την ανεπάρκεια δημοτικών χώρων άθλησης και πολιτισμού για την νεολαία του νησιού μας. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι στην Σύρο, την πρωτεύουσα των Κυκλάδων δεν υφίστανται εγκαταστάσεις στίβου !!!Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε ένα νησί με την πολιτιστική παράδοση της Σύρου να μην υπάρχουν δημοτικοί χώροι για τα παιδιά μας ( στέκι/α νεολαίας ) όπου να δίνεται η δυνατότητα ψυχαγωγίας αλλά και δημιουργικής έκφρασης στα παιδιά όλων. Δεν είναι δυνατό κάθε τέτοια δραστηριότητα να παρέχεται μόνο επί πληρωμή ( των ήδη βαριά φορολογούμενων γονιών), πράγμα που αφορά και στους ανεπαρκείς αθλητικούς χώρους, την ώρα που προωθούνται εμπορικά γεγονότα «αθλητικού τουρισμού».

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και παραμένουμε σε αναμονή των γραπτών απόψεών σας όπως και για τις, τυχόν, ενέργειές σας.”

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Μηλιού Φραγκίσκα
Ο Γενικός Γραμματέας

Ζεπάτος Χάρης