ΟΟΣΑ: Βλέπει επιβράδυνση της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας φέτος

Επιβράδυνση της διεθνούς καπιταλιστικής οικονομίας διαπιστώνει σε νέα έκθεσή του ο ΟΟΣΑ, εκτιμώντας αφενός ότι οι διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων επιβαρύνουν την κατάσταση και αφετέρου πως η ανάκαμψη της οικονομίας της Κίνας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των ιμπεριαλιστικών οργανισμών και των επιτελείων τους.

Ειδικότερα, προβλέπει ότι η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας θα πέσει το 2024 στο 2,7%, έπειτα από το 3% που αναμένεται για φέτος.

Για την Ευρωζώνη προβλέπονται σημαντική επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης από 3,4% το 2022, στο 0,6% φέτος και ένας λίγο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης 1,1% το 2024. Για τη Γερμανία προβλέπει συρρίκνωση 0,2% φέτος.

Η ανάπτυξη των ΗΠΑ αναμένεται στο 2,2% το 2023, ενώ προβλέπεται υποχώρησε στο 1,3% το 2024.

Για την Κίνα προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,1% το 2023 και 4,6% το 2024.

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι οι κίνδυνοι για την παγκόσμια ανάπτυξη είναι καθοδικοί. Μεταξύ άλλων θεωρεί ως βασικές πηγές ανησυχίες είναι την «ισχύς και την ταχύτητα μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής», την «επιμονή του πληθωρισμού», όπως και τους «κινδύνους για ενδεχόμενα νέα σοκ στις παγκόσμιες αγορές Ενέργειας και τροφίμων».

Ο γενικός πληθωρισμός μειώνεται παγκοσμίως, αλλά ο δομικός – που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της Ενέργειας και των τροφίμων – παραμένει επίμονος σε πολλές οικονομίες. Ο γενικός πληθωρισμός στις οικονομίες του G20 προβλέπεται να μειωθεί στο 6% το 2023 και στο 4,8% το 2024, παραμένοντας υψηλότερος από τον στόχο που θέτουν οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες.